Jest stres przedstartowy? To jeszcze trochę Was postraszymy.

Jak wszyscy wiedzą (a jeśli nie, to się właśnie dowiedzą), ultramaraton RYKOWISKO nie jest dla każdego. Trasa jest długa, teren jest wymagający, a limity czasowe na punktach kontrolnych i na mecie są wyśrubowane ;) . Jeżeli komuś przyszedłby do głowy pomysł, żeby sobie skrócić trasę, ułatwić bieg alternatywnym środkiem transportu, zacząć wcześniej albo dalej, itd., to przypominamy, że:

- na trasie można spodziewać się lotnych punktów kontrolnych i przedstawicieli organizatorów, którzy dopilnują, by wszyscy postępowali uczciwie w stosunku do innych uczestników;

- w końcowej klasyfikacji uwzględnieni będą WYŁĄCZNIE uczestnicy, którzy zostaną zweryfikowani na linii startu, a następnie pojawią na wszystkich punktach kontrolnych (z metą włącznie) w regulaminowym czasie.

Jeżeli nie stawicie się na starcie lub ominiecie jakikolwiek punkt kontrolny, oznacza to formalne zakończenie udziału w Rykowisku - dalsze przygody w naszych pięknych lasach możecie wówczas kontynuować wyłącznie we własnym zakresie i na własne ryzyko.

Jeśli natomiast postanowicie na jakimkolwiek etapie zejść z trasy i zrezygnować z dalszego biegu, bardzo prosimy o przekazanie takiej informacji organizatorom, np. obsłudze dowolnego punktu kontrolnego.

Powodzenia!

Harmonogram w dniu biegu:

3:40 – 3:55 – weryfikacja uczestników biegu na dystansie Rogacz 108K, odprawa
4:00 – rozpoczęcie biegu na dystansie Rogacz 108K
6:40 – 6:55 – weryfikacja uczestników biegu na dystansie Rącza Łania 72K, odprawa
7:00 – rozpoczęcie biegu na dystansie Rącza Łania 72K
08:40 – 08:55 – weryfikacja uczestników biegu na dystansie Szybkie Badyle 36K, odprawa
9:00 – rozpoczęcie biegu na dystansie Szybkie Badyle 36K
20:00 – zakończenie zawodów, zamknięcie tras zawodów.

Uroczyste wręczenie nagród dla konkretnego dystansu nastąpi nie wcześniej niż 1 godzinę od przekroczenia mety przez 3 zawodnika dla określonego dystansu i zostanie oficjalnie ogłoszona w biurze zawodów przez dyrektora zawodów.