I. Cel zawodów.

 1. Wspieranie i popularyzowanie imprez biegowych dla dzieci podczas zawodów biegowych RYKOwisko ULTRA-Trail.
 2. Zachęcanie do aktywnego, zdrowego i sportowego trybu życia dzieci.
 3. Uatrakcyjnienie oferty dla dzieci podczas zawodów biegowych RYKOwisko ULTRA-Trail.

II. Organizator.

Fundacja Rykowisko.

III. Termin, miejsce, kategorie.

 1. Termin zawodów: 4 czerwca 2022 roku.
 2. Miejsce startu i mety: Gorzewo gmina Gostynin.
 3. Kategorie:
 • ~100m – dzieci z rocznika 2018-2015
 • ~400m – dzieci z rocznika 2014-2011
 • ~1 000m – dzieci z rocznika 2010-2008

Organizator zastrzega sobie inny podział niż powyższy w zależności od zgłoszonych dzieci i warunków w dniu zawodów.

IV. Zasady uczestnictwa.

 1. Zgłoszenia do biegu dla dzieci odbywać się będą poprzez stronę www.ryko.run do wyczerpania limitu 120 zawodników.
 2. Rodzic zgłaszający dziecko do biegu musi posiadać konto na stronie www.zapisy.inessport.pl oraz w zakładce „moje konto” dodać dane dziecka (dzieci), które będzie zgłaszał do biegu.
 3. Dokonać wpłaty wpisowego w kwocie 30,00zł
 4. Opłatę startową należy uiścić wyłącznie za pośrednictwem portalu internetowego platności24.pl.
 5. Po dokonaniu zgłoszenia, system przekierowuje na stronę platności24.pl, przez którą należy dokonać opłaty startowej.
 6. Płatności można dokonać również po zalogowaniu w serwisie zapisy.inessport.pl – zakładka moje konto – płatności.
 7. Opłaty startowe następują on-line jako finalizacja zgłoszenia uczestnictwa.
 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za terminy realizacji przelewów bankowych i pocztowych.
 9. Za dzień zapłaty uważa się datę wpływu środków pieniężnych na konto organizatora.
 10. Tylko odpowiednie zgłoszenie i dokonanie wpłaty gwarantuje miejsce na ostatecznej liście startowej i udział w biegu.
 11. O kolejności zgłoszenia decyduje wpłata wpisowego.
 12. Zgłoszenia do biegu dziecięcego zostaną uruchomione w dniu 9-go maja 2022 roku o godzinie 18:00 i będą przyjmowane tylko i wyłącznie za pośrednictwem serwisu www.zapisy.inessport.pl
 13. Termin zgłoszeń internetowych na stronie www.ryko.run upływa w dniu 1go czerwca 2022 roku lub po wyczerpaniu się limitu miejsc.
 14. W przypadku nie wyczerpania limitu zawodników, zgłoszenia do biegów dziecięcych odbywać się będą również w dniu zawodów w godzinach pracy biura zawodów tj.
 • 3go czerwca 2022 roku, godz. 16:00 – 21:00
 • 4go czerwca 2022 roku, godz. 03:30 – 12:30
 1. Przyporządkowanie dziecka do odpowiedniej kategorii wiekowej następuje automatycznie, w związku z tym rodzice/opiekunowie prawni proszeni są o prawidłowe podawanie daty urodzenia dziecka, która będzie weryfikowana w biurze zawodów.
 2. Do ustalenia miejsc na mecie wykorzystany zostanie ręczny pomiar czasu – każdy uczestnik otrzyma numer startowy, który bezwzględnie musi być zamieszczony z przodu na klatce piersiowej dziecka. W przypadku umieszczenia numeru w innym miejscu, jakiekolwiek uwagi do wyników będą od razu odrzucane.
 3. Wszystkie dzieci, które ukończą bieg otrzymają pamiątkowe medale i okolicznościowe czapeczki, a za zajęcie miejsca 1-3 w poszczególnych kategoriach otrzymają pamiątkowe statuetki.
 4. Odbiór numerów startowych dla dzieci będzie możliwy w dniach i godzinach pracy biura zawodów dniu 4go czerwca 2022 roku, godz. 9:00 – 12:30
 5. W strefach zawodów organizator może sprawdzać temperaturę ciała uczestnikom.
 6. Biegi dziecięce rozpoczną się punktualnie o godzinie 13:00.
 7. Start i meta wyznaczone zostaną na terenie Stanicy Harcerskiej w Gorzewie koło Gostynina.
 8. W momencie zapisów (weryfikacji w biurze zawodów) oraz podczas biegu obecność rodzica lub opiekuna prawnego jest obowiązkowa.
 9. W momencie zapisów (weryfikacji w biurze zawodów) należy posiadać dokument potwierdzający wiek dziecka (dowód, legitymację szkolną lub książeczkę zdrowia dziecka).
 10. Rodzice lub opiekunowie biorą pełną odpowiedzialność za dziecko.
 11. Bieg odbędzie się z uwzględnieniem obowiązujących na dzień biegu obostrzeń wynikających z Rozporządzeń Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.
 12. Informacja dodatkowa: Organizatorzy przygotowani są na uczestnictwo 120 dzieci.
 13. Niniejszy regulamin stanowi jedynie załącznik do regulaminu biegu, który jest obowiązujący dla wszystkich startujących w biegu RYKOwisko ULTRA-Trail edycja VIII.
 14. Biegi towarzyszące dla dzieci rozgrywane są w ramach imprezy RYKOwisko ULTRA-Trail i nie upoważniają do ubiegania się o nagrody za osiągnięcia sportowe.