Postaw mi kawę na buycoffee.to

I. Cel zawodów.

 1. Wspieranie i popularyzowanie imprez biegowych dla dzieci podczas zawodów biegowych RYKOwisko ULTRA-Trail.
 2. Zachęcanie do aktywnego, zdrowego i sportowego trybu życia dzieci.
 3. Uatrakcyjnienie oferty dla dzieci podczas zawodów biegowych RYKOwisko ULTRA-Trail.

II. Organizator.

Fundacja Rykowisko.

III. Termin, miejsce, kategorie.

 1. Termin zawodów: 27 maja 2023 roku.
 2. Miejsce startu i mety: Gorzewo gmina Gostynin.
 3. Kategorie:
 • ~100m – dzieci z rocznika 2019-2016
 • ~400m – dzieci z rocznika 2015-2012
 • ~1 000m – dzieci z rocznika 2011-2009

Organizator zastrzega sobie inny podział niż powyższy w zależności od zgłoszonych dzieci i warunków w dniu zawodów.

IV. Zasady uczestnictwa.

 1. Zgłoszenia do biegu dla dzieci odbywać się będą poprzez stronę www.ryko.run do wyczerpania limitu 50 zawodników.
 2. Rodzic zgłaszający dziecko do biegu musi posiadać konto na stronie www.zapisy.inessport.pl oraz w zakładce „moje konto” dodać dane dziecka (dzieci), które będzie zgłaszał do biegu.
 3. Dokonać wpłaty wpisowego w kwocie 30,00zł
 4. Opłatę startową należy uiścić wyłącznie za pośrednictwem portalu internetowego platności24.pl.
 5. Po dokonaniu zgłoszenia, system przekierowuje na stronę platności24.pl, przez którą należy dokonać opłaty startowej.
 6. Płatności można dokonać również po zalogowaniu w serwisie zapisy.inessport.pl – zakładka moje konto – płatności.
 7. Opłaty startowe następują on-line jako finalizacja zgłoszenia uczestnictwa.
 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za terminy realizacji przelewów bankowych i pocztowych.
 9. Za dzień zapłaty uważa się datę wpływu środków pieniężnych na konto organizatora.
 10. Tylko odpowiednie zgłoszenie i dokonanie wpłaty gwarantuje miejsce na ostatecznej liście startowej i udział w biegu.
 11. O kolejności zgłoszenia decyduje wpłata wpisowego.
 12. Zgłoszenia do biegu dziecięcego zostaną uruchomione w dniu 16go listopada 2022 roku o godzinie 20:00 i będą przyjmowane tylko i wyłącznie za pośrednictwem serwisu www.zapisy.inessport.pl
 13. Termin zgłoszeń internetowych na stronie www.ryko.run upływa w dniu 21go maja 2023 roku lub po wyczerpaniu się limitu miejsc.
 14. W przypadku nie wyczerpania limitu zawodników, zgłoszenia do biegów dziecięcych odbywać się będą również w dniu zawodów w godzinach pracy biura zawodów tj.
 • 26go maja 2023 roku, godz. 18:00 – 00:00
 • 27go maja 2023 roku, godz. 03:00 – 12:45

  Pakiet startowy odebrać można wyłącznie w Biurze Zawodów w godzinach wskazanych w programie imprezy.

  Każdy zawodnik w celu odbioru numeru startowego będzie musiał przyjść do biura zawodów z wydrukowaną i podpisaną kartą zgłoszeniową, która zostanie udostępniona mu w panelu administracyjnym na stronie zapisów najpóźniej na 3 dni przed zawodami. Kartę zgłoszeniową należy wydrukować z konta na stronie zapisy.inessport.pl – po zalogowaniu należy wejść w zakładkę moje konto – nadchodzące wydarzenia – pobierz kartę zgłoszeniową.

  W momencie odbioru pakietu startowego i nie posiadania przez zawodnika "karty zgłoszeniowej" zostanie pobrana opłata za jej wydrukowanie w wysokości: 10,00zł.

 1. Przyporządkowanie dziecka do odpowiedniej kategorii wiekowej następuje automatycznie, w związku z tym rodzice/opiekunowie prawni proszeni są o prawidłowe podawanie daty urodzenia dziecka, która będzie weryfikowana w biurze zawodów.
 2. Do ustalenia miejsc na mecie wykorzystany zostanie ręczny pomiar czasu – każdy uczestnik otrzyma numer startowy, który bezwzględnie musi być zamieszczony z przodu na klatce piersiowej dziecka. W przypadku umieszczenia numeru w innym miejscu, jakiekolwiek uwagi do wyników będą od razu odrzucane.
 3. Wszystkie dzieci, które ukończą bieg otrzymają pamiątkowe medale i okolicznościowe czapeczki, a za zajęcie miejsca 1-3 w poszczególnych kategoriach otrzymają pamiątkowe statuetki.
 4. Biegi dziecięce rozpoczną się punktualnie o godzinie 13:00.
 5. Start i meta wyznaczone zostaną na terenie Stanicy Harcerskiej w Gorzewie koło Gostynina.
 6. W momencie zapisów (weryfikacji w biurze zawodów) oraz podczas biegu obecność rodzica lub opiekuna prawnego jest obowiązkowa.
 7. W momencie zapisów (weryfikacji w biurze zawodów) należy posiadać dokument potwierdzający wiek dziecka (dowód, legitymację szkolną lub książeczkę zdrowia dziecka).
 8. Rodzice lub opiekunowie biorą pełną odpowiedzialność za dziecko.
 9. Niniejszy regulamin stanowi jedynie załącznik do regulaminu biegu, który jest obowiązujący dla wszystkich startujących w biegu RYKOwisko ULTRA-Trail edycja IX.