Tomasz Markowski - prezes

Maciej Grabowski - członek zarządu