Postaw mi kawę na buycoffee.to

Regulamin X edycji RYKOwisko ULTRA-Trail Gorzewo 31.05-01.06 2024r.

I. INFORMACJE PODSTAWOWE.

RYKOwisko ULTRA-Trail to biegi organizowane dla miłośników sportu, rekreacji i pasjonatów biegania w terenie.

Zawody mają formę towarzyskiego, amatorskiego rajdu terenowego odbywającego się w pięknej leśnej scenerii, a trasa poprowadzona jest min. szlakami turystycznymi regionu.

II. CEL ZAWODÓW.

 1. Popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu.
 2. Promocja biegania i turystyki pieszej wśród mieszkańców Mazowsza i całej Polski.
 3. Integracja środowiska biegowego.
 4. Promocja, harcerstwa, lokalnych gmin, atrakcji oraz walorów turystycznych i sportowych.

III. ORGANIZATOR.

Fundacja Rykowisko, ul. Jana Pawła II 13/18, 09-410 Płock, NIP: 7743227294

IV. PROGRAM, MIEJSCE, TRASA.

 1. Termin zawodów: 31.05-01.06.2024 roku.
 2. Miejsce startu i mety: Gorzewo gmina Gostynin.
 3. Harmonogram w dniu biegu:

31 maj

 • 16:00 – 16:25 – weryfikacja uczestników Basiora, odprawa
 • 16:30 – rozpoczęcie biegu Basior,
 • 23:40 – 23:55 – weryfikacja uczestników Rogacz, odprawa

1 czewiec

 • 0:00 – rozpoczęcie biegu Rogacz,
 • 3:40 – 3:55 – weryfikacja uczestników Rącza Łania, odprawa,
 • 4:00 – rozpoczęcie biegu Rącza Łania,
 • 07:40 – 07:55 – weryfikacja uczestników biegu Szybkie Badyle,
 • 08:00 – rozpoczęcie biegu Szybkie Badyle,
 • 11:40 – 11:55 – weryfikacja uczestników biegu Łoszak, odprawa,
 • 12:00 – rozpoczęcie biegu Łoszak,
 • 17:00 – zakończenie zawodów.

Uroczyste wręczenie nagród dla konkretnego dystansu nastąpi nie wcześniej niż 30 minut od  przekroczenia mety przez III zawodnika dla określonego dystansu i kategorii.

Wręczenie nagród zostanie oficjalnie ogłoszone w biurze zawodów przez dyrektora zawodów.

4. Biuro zawodów

Biuro zawodów będzie mieściło się na terenie miasteczka zawodów w Stanicy Harcerskiej Gorzewo.

Biuro zawodów będzie czynne:

 • 31 maja 2024 roku, godz. 15:00 – 00:00
 • 1 czerwca 2024 roku, godz. 03:00 – 11:45

Pakiet startowy odebrać można wyłącznie w Biurze Zawodów w godzinach wskazanych w programie imprezy.

Każdy zawodnik w celu odbioru numeru startowego będzie musiał przyjść do biura zawodów z wydrukowaną i podpisaną kartą zgłoszeniową, która zostanie udostępniona mu w panelu administracyjnym na stronie zapisów najpóźniej na 3 dni przed zawodami. Kartę zgłoszeniową należy wydrukować z konta na stronie zapisy.inessport.pl – po zalogowaniu należy wejść w zakładkę moje konto – nadchodzące wydarzenia – pobierz kartę zgłoszeniową.

W momencie odbioru pakietu startowego i nie posiadania przez zawodnika "karty zgłoszeniowej" zostanie pobrana opłata za jej wydrukowanie w wysokości: 20,00zł.

Można upoważnić inną osobę do odbioru pakietu startowego, ale zostanie on wydany bez chipa. Po chip zawodnik musi zgłosić się osobiście z dokumentem potwierdzającym tożsamość nawet bezpośrednio przed startem.

Treść upoważnienia:

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU PAKIETU STARTOWEGO

ZAWODÓW RYKOwisko ULTRA-Trail 2024

 

                                   ………………………………………………………………………………                                                                                             ………………………………, dnia…………………

  (imię i nazwisko, nr startowy)                                                                                                                                       (miejscowość) 

 

Ja niżej podpisana/y legitymująca/y się dowodem osobistym seria ……… nr …………………………………………………, 

 

upoważniam Panią/Pana…………………………………………………………………. legitymującą/ego się dowodem osobistym 

 

seria ……… nr …………………………………………, do odbioru pakietu startowego na zawody biegowe RYKOwisko ULTRA-Trail 2024.

 

 

…………………………………………………………

(czytelny podpis osoby upoważniającej)

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pakiety, które nie zostaną odebrane w godzinach pracy Biura Zawodów, nie będą wydawane w innym terminie oraz nie będą rozsyłane w późniejszym czasie.

V. INFORMACJE O BIEGU.

 1. Trasa biegu poprowadzona będzie w większości po terenach Lasów Państwowych.

Trasy mają dystans odpowiednio:

 • Łoszak: około 12km
 • Szybkie Badyle: około 37km
 • Rącza Łania: około 74km – 2 pętle
 • Rogacz: około 111km – 3 pętle
 • Basior: około 161m – 4 pętle + Łoszak

Trasa nie jest atestowana.

 1. Bieg ma charakter amatorski i towarzyski, prowadzony będzie pomiar czasu na potrzeby weryfikacji uczestników oraz ustalenia ostatecznej klasyfikacji. Trasa może być pokonana biegiem lub marszem.
 2. Limit czasu na przebycie całej trasy:
 • Łoszak: 2h
 • Szybkie Badyle: 5,5h
 • Rącza Łania: 11h
 • Rogacz: 16,5h
 • Basior: 24h
 1. Ponadto, przewidziane są limity czasowe na dotarcie do kolejnych punktów kontrolnych (limity liczone zawsze dla Gorzewo - start/meta):
 • Basior – Gorzewo: 12km: 2h; 49km: 7,5h; 84km: 13h; 123m: 18,5h
 • Rogacz – Gorzewo: 37km: 5,5h, 74m: 11h
 • Rącza Łania – Gorzewo: 37km wynosi 5,5h
 1. Punkty odżywcze na trasie:

 1. Przewidziany jest przepak w strefie startu/mety (Gorzewo) dla dystansów: Rącza Łania, Rogacz, Basior.
 2. Każdy uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się z mapą trasy przed biegiem.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje zboczenia z trasy przez uczestnika lub zagubienia się uczestnika pomimo oznaczeń trasy.
 4. Organizator dołoży wszelkich starań w celu odpowiedniego oznaczenia trasy biegu, jednak uczestnik przyjmuje do wiadomości, że bieg ma charakter terenowy, a jego ukończenie wymaga podstawowych umiejętności orientacji w terenie.
 5. Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.

VI. ZGŁOSZENIE I WARUNKI UCZESTNICTWA.

 1. Każdy uczestnik biegu ma obowiązek zapoznać się z ZAGROŻENIAMI WYSTĘPUJĄCYMI W LESIE na stronach internetowych Nadleśnictw Łąck i Gostynin.
 2. W zawodach mogą uczestniczyć:
 • zawodnicy, którzy do dnia 31 maja 2024 r. ukończyli 16 lat, przy czym wszyscy uczestnicy, którzy w dniu zawodów nie ukończyli 18 roku życia będą dopuszczeni do udziału w biegu jedynie po przedłożeniu w Biurze Zawodów pisemnej zgody rodziców/opiekunów prawnych, z podpisem i nr PESEL. Warunkiem dopuszczenia ich do startu jest obecność rodzica lub opiekuna wraz z dowodem osobistym w momencie weryfikacji uczestnika w biurze zawodów.
 • dokonali zgłoszenia on-line,
 • dokonali pełnej płatności za zawody,
 • otrzymali numer startowy i chip zwrotny.
 1. Zapisy internetowe na zawody RYKOwisko ULTRA-Trail trwały będą od 1 grudnia 2023 godz. 20:00 do 26 maja 2024 godz. 23:59 lub zamknięcia list startowych.
 2. W przypadku wolnych miejsc zapisy będą możliwe w biurze zawodów w dniu wydawania pakietów tj. 31 maj 2024 roku (każdy dystans), oraz w dniu 1 czerwca 2024 do 1h przed startem danego dystansu (tylko Rącza Łania, Szybkie Badyle, Łoszak).
 3. Limit zgłoszeń dla wszystkich dystansów wynosi 495 zawodników:
 • Łoszak – 150,
 • Szybkie Badyle – 200,
 • Rącza Łania – 45,
 • Rogacz – 30,
 • Basior – 30.

Decyduje kolejność zgłoszeń oraz wniesienia opłaty startowej.

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany limitów zawodników na poszczególnych dystansach.

 1. Aby zapisać się na bieg, każdy uczestnik powinien wypełnić formularz zgłoszeniowy poprzez stronę: https://zapisy.inessport.pl/

oraz dokonać wpłaty wpisowego w kwocie odpowiednio:

Łoszak

 • do 40 opłaconego uczestnika – 100,00zł
 • od 41 do 80 opłaconego uczestnika – 120,00zł
 • od 81 do 120 opłaconego uczestnika – 140,00zł
 • od 121 do 150 opłaconego uczestnika – 160,00zł
 • w dniu zawodów – 180,00zł

Szybkie Badyle

 • do 50 opłaconego uczestnika – 120,00zł
 • od 51 do 100 opłaconego uczestnika – 140,00zł
 • od 101 do 150 opłaconego uczestnika – 160,00zł
 • od 151 do 200 opłaconego uczestnika 180,00zł
 • w dniu zawodów – 200,00zł

Rącza Łania

 • do 15 opłaconego uczestnika – 140,00zł,
 • od 16 do 30 opłaconego uczestnika – 160,00zł
 • od 31 do 45 opłaconego uczestnika – 180,00zł
 • w dniu zawodów – 200,00zł

Rogacz

 • do 10 opłaconego uczestnika – 160,00zł
 • od 11 do 20 opłaconego uczestnika – 180,00zł
 • od 21 do 30 opłaconego uczestnika – 200,00zł
 • w dniu zawodów – 220,00zł

Basior

 • do 10 opłaconego uczestnika – 180,00zł
 • od 11 do 20 opłaconego uczestnika – 200,00zł
 • od 21 do 30 opłaconego uczestnika – 220,00zł
 • w dniu zawodów – 240,00zł
 1. Opłatę startową należy uiścić za pośrednictwem portalu internetowego przelewy24.pl.

Po dokonaniu zgłoszenia, system przekierowuje na stronę przelewy24.pl, przez którą należy dokonać opłaty startowej.

 1. Płatności można dokonać również po zalogowaniu w serwisieinessport.pl – zakładka moje konto – płatności.
 2. Opłaty startowe następują on-line jako finalizacja zgłoszenia uczestnictwa.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za terminy realizacji przelewów bankowych i pocztowych.
 4. Za dzień zapłaty uważa się datę wpływu środków pieniężnych na konto organizatora.
 5. Wpisowe wpłacone po 15 kwietnia 2024 nie gwarantuje odbioru pełnego pakietu startowego.
 6. Tylko odpowiednie zgłoszenie i dokonanie wpłaty gwarantuje miejsce na ostatecznej liście startowej i udział w biegu.

O kolejności zgłoszenia decyduje wpłata wpisowego.

 1. Istnieje możliwość przeniesienia opłaty startowej na innego uczestnika, którego wskaże zawodnik znajdujący się na liście startowej pod warunkiem zamknięcia listy startowej danego dystansu i zgłoszenia się tego uczestnika do systemu zapisów oraz dokonania opłaty manipulacyjnej za przepisanie pakietu w wysokości 20,00zł.

Zmianę taką można dokonać do dnia 15 maja 2024. Rozliczenie wpłaty osoby rezygnującej dokonują osoby zainteresowane między sobą.

 1. Reklamacje:
 • każdemu zawodnikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem płatności.
 • reklamacje można składać w ciągu 14 dni od dokonania Rejestracji na zawody.
 • Reklamacje należy składać drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 1. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy rejestracji uczestnika bez podania przyczyny.
 2. Dane osobowe uczestników będą wykorzystane wyłącznie na potrzeby organizacji biegu.

VII. POMIAR CZASU.

 1. Pomiar czasu odbędzie się za pomocą zwrotnych chipów mocowanych do sznurówki buta.
 2. Każdy zawodnik zobowiązany jest do zwrócenia chipa na mecie biegu.
 3. Do klasyfikacji generalnej liczy się czas brutto.
 4. Każdy zawodnik otrzyma po zakończonym biegu smsa z wynikiem.

VIII. KLASYFIKACJE.                                                                                                                                                                       

 1. Podczas RYKOwisko ULTRA-Trail prowadzona będzie klasyfikacja:
 • mężczyzn,
 • kobiet,

Nie przewiduje się klasyfikacji wiekowych.

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia dodatkowych klasyfikacji w zależności od warunków imprezy.
 2. Warunkiem bezwzględnym przed nagradzaniem zawodnika jest okazanie śladu swojego biegu. Dotyczy to wszystkich zawodników od I do III miejsca każdego z dystansów.

IX. KARY.

 1. Karne minuty zostaną nałożone na zawodnika w przypadku:
 • skrócenia trasy,
 • nie przestrzegania regulaminu zawodów.

O wielkości kary minutowej nałożonej na zawodnika decyduje dyrektor zawodów.

 1. Dyskwalifikacja uczestnika nastąpi w przypadku:
 • nagannego naruszenia postanowień regulaminu biegu,
 • zejścia z oznaczonej trasy biegu,
 • zgubienia numeru startowego dostarczonego przez organizatora lub brak chipa do pomiaru czasu przy sznurówce buta,
 • gdy numer startowy nie będzie widoczny dla sędziów w trakcie trwania biegu,
 • śmiecenia na trasie,
 • ominięcie punktu kontrolnego,
 • pomocy osób trzecich w czasie trwania biegu, za wyjątkiem osób z obsługi biegu na wyznaczonych przez organizatora punktach kontrolnych i żywieniowych,
 • zawodnik po przekroczeniu linii mety jest zobowiązany do zwrócenia swojego chipa organizatorom pod rygorem dyskwalifikacji.
 • biegu z nie swoim numerem lub chipem do pomiaru czasu

O dyskwalifikacji zawodnika decyduje Dyrektor Zawodów.

 1. Zażalenia, protesty, uwagi dotyczące przebiegu zawodów oraz samych zawodników należy kierować bezpośrednio do Dyrektora Zawodów. W czasie nie późniejszym niż 1h od ukończenia przez uczestnika zawodów.

X. DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW.

 1. Zawodnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych organizatora imprezy oraz na wykorzystanie ich wizerunku w materiałach informacyjnych i reklamowych.
 2. Dane osobowe uczestników biegu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) oraz Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Administratorem danych osobowych jest Organizator.
 3. Przetwarzanie danych, o których mowa, w związku z udziałem w biegu obejmuje także publikację imienia i nazwiska, klubu uczestnika wraz z rokiem urodzenia i z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje – w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt.
 4. Uczestnikowi przysługują wszystkie prawa zgodne z RODO, a wymienione szczegółowo w Klauzuli Informacyjnej.

Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w biegu.

 1. Administrator będzie przetwarzał dane osobowe w celu organizacji imprezy sportowej pn. RYKOwisko ULTRA Trail – samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami, wyłącznie w zakresie koniecznym do prawidłowej organizacji imprezy.
 2. Uczestnik udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji na wykorzystanie utrwalonego wizerunku na wszystkich polach eksploatacji, w tym w szczególności:
 • Utrwalanie i zwielokrotnienie jakąkolwiek znaną techniką oraz rozpowszechnianie w dowolnej formie.
 • Udostępnianie sponsorom oraz oficjalnym partnerom egzemplarza lub kopii, na której utrwalono wizerunek, w celu wykorzystania do promocji sponsora lub oficjalnego partnera w kontekście jego udziału w biegu.
 • Wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej.
 • Zwielokrotnianie zapisu utrwalonego wizerunku.
 • Publicznego wystawienia, wyświetlenia, odtworzenia oraz nadawania i reemitowania, a także publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
 • Zamieszczanie i publikowanie w prasie, na stronach internetowych, plakatach i bilbordach.

XI. ŚWIADCZENIA.

Każdy uczestnik biegu otrzyma:

 1. Numer startowy, agrafki i zwrotny chip.
 2. Profesjonalny pomiar czasu.
 3. SMS z wynikiem.
 4. Na punktach kontrolnych/odżywczych: woda, napoje izotoniczne oraz małe przekąski (owoce, słodycze itp.).
 5. Ciepły posiłek w strefie mety.
 6. Oznakowaną trasę.
 7. Pamiątkowy medal.
 8. Pamiątkową koszulkę X edycji /symboliczny koszt koszulki: 20,00zł/.
 9. Na punkcie kontrolno-odżywczym w Grabinie oraz w strefie startu/mety podstawową pomoc medyczną.
 10. Obsługę fotograficzną.

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

 1. Zawodnik podpisując oświadczenie o braku przeciwwskazań wyraża tym samym zgodę na udzielenie pierwszej pomocy medycznej, wykonanie innych zabiegów medycznych oraz transport poszkodowanego w bezpieczne miejsce przez personel medyczny i paramedyczny działający w imieniu organizatora. Zawodnik przyjmuje do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko wypadku, odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych, a także szkód i strat o charakterze majątkowym.

Każdy zawodnik oświadcza, iż w przyszłości nie będzie sobie rościć prawa do dochodzenia odszkodowania od Organizatora w razie poniesienia uszczerbku na zdrowiu czy poniesienia strat materialnych związanych z uczestnictwem w Zawodach.

Decyzje ratowników i lekarzy dotyczących kontynuowania biegu są ostateczne i nieodwołalne.

 1. W trakcie biegu wszyscy uczestnicy muszą mieć widoczne numery startowe i chip do pomiaru czasu przy sznurówce buta.
 2. Obowiązkowym wyposażeniem jest:
 • sprawny i naładowany telefon komórkowy,
 • w przypadku złych warunków atmosferycznych odpowiednia odzież przeciwdeszczowa/ folia NRC,
 • posiadanie kubka wielorazowego,
 • Basior, Rogacz: latarka, czołówka lub inne źródło światła, które w swobodny sposób będzie pozwalało uczestniczyć w zawodach.

Zaleca się, by w czasie biegu każdy uczestnik podczas opuszczania punktu kontrolnego posiadał minimum 250ml napoju. Organizator zastrzega sobie możliwość weryfikowania tego wymogu.

 1. Bezwzględnym obowiązkiem uczestników jest informowanie obsługi punktów kontrolnych o wszelkich zaobserwowanych problemach ze zdrowiem lub samopoczuciem własnym lub innych uczestników, a także o wszelkich zaobserwowanych na trasie problemach, które mogłyby uniemożliwić pozostałym uczestnikom bezpieczne ukończenie biegu.
 2. W trakcie biegu uczestnicy muszą zachować szczególną ostrożność w związku z innymi użytkownikami ścieżek w tym również rowerzystami. Szczególnie niebezpieczne mogą też być strome podbiegi, zbiegi, zakręty, odcinki podmokłe, wystające korzenie, wiszące nisko gałęzie oraz śliskie mostki. Na trasie biegu jest możliwość spotkania dzikiej zwierzyny np. dzików, łosi. Należy zachowywać się wtedy spokojnie i poczekać aż same odejdą.
 3. Trasa biegu będzie, na krótkich odcinkach, prowadzić drogą publiczną. W tych miejscach należy zwrócić szczególną uwagę na innych użytkowników i przestrzegać Kodeksu Drogowego.
 4. Dopuszczona jest pomoc osób trzecich w czasie trwania biegu, tylko i wyłącznie w obrębie punktu żywieniowego/kontrolnego.
 5. Uczestnicy wyrażają zgodę na wykorzystanie ich wizerunku w materiałach promocyjnych RYKOwisko ULTRA-Trail, na stronie internetowej Organizatora oraz w relacjach z imprezy zamieszczonych w mediach.
 6. Uczestnik jednocześnie przyjmuje do wiadomości, że ze względu na charakter biegu, organizator nie zapewnia na trasie opieki medycznej w pełnym zakresie i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki jakichkolwiek wypadków lub problemów zdrowotnych uczestników w trakcie i w następstwie biegu RYKOwisko ULTRA-Trail.
 7. Organizator nie odpowiada za rzeczy zaginione w trakcie trwania imprezy.
 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone uczestnikom i ich mieniu przed, w trakcie trwania oraz po zakończeniu biegu.
 9. Niektóre zapisy niniejszego Regulaminu mogą ulec zmianie o czym uczestnicy biegu zostaną poinformowani mailowo lub na odprawie przed rozpoczęciem biegu.
 10. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania biegu lub jego przerwania bez podania przyczyny.
 11. W sprawach, które nie zostały szczegółowo ustalone postanowieniami niniejszego regulaminu, prawo ostatecznej decyzji mają organizatorzy biegu.

Łąck, 29 listopada 2023r.