Postaw mi kawę na buycoffee.to

I. Cel imprezy.

 1. Popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu.
 2. Wyłonienie najlepszych uczestników i uczestniczek Triady.
 3. Prezentacja walorów przyrodniczych i rekreacyjnych lasów Nadleśnictwa Łąck.
 4. Promocja zrównoważonej gospodarki leśnej prowadzonej przez Lasy Państwowe.
 5. Promocja biegania i turystyki pieszej wśród mieszkańców Mazowsza i całej Polski.
 6. Integracja środowiska biegowego.

II. Informacje podstawowe.

Przełajowa Triada Biegowa to seria biegów organizowana przez Fundację Rykowisko w 2023 roku na terenie Nadleśnictwa Łąck i Nadleśnictwa Gostynin dla miłośników sportu, rekreacji i pasjonatów biegania w terenie.

W skład biegów wchodzą:

 1. RYKOwisko ULTRA-Trail
 • Łoszak, +12K
 • Szybkie Badyle, +37K
 • Rącza Łania, +74K
 • Rogacz, +111K
 1. Górska zaDYSZKA, +12K
 2. sprawmy sobie ŁOMOT, +21K

Wszystkie biegi mają formę towarzyskiego i amatorskiego rajdu terenowego odbywającego się w pięknej leśnej scenerii, a trasy poprowadzone są min. szlakami turystycznymi regionu.

III. Organizator.

Nadleśnictwo Łąck, Fundacja Rykowisko.

IV. Termin i miejsce.

Data i miejsce biegów rozgrywanych w ramach triady:

 • RYKOwisko ULTRA-Trail, Gorzewo, 26-27 maja 2023
 • Górska zaDYSZKA, Łąck, 3 września 2023
 • sprawmy sobie ŁOMOT, Grabina, 19 listopada 2023
 • bieg wirtualny /start zamienny w jednych z powyższych zawodach/

V. Zasady punktowania.

 1. Klasyfikacja Przełajowej Triady Biegowej prowadzona będzie od dnia 26 maja do dnia 10 grudnia 2023 roku.
 2. Wszystkie biegi wliczane do Triady punktowane są w ten sam sposób.
 3. Punkty za ukończenie danego biegu przydzielane są w zależności od zajętego miejsca. W przypadku każdego z biegów pierwszy zawodnik na mecie otrzymuje 300 punktów, drugi 299, trzeci 298, a każdy kolejny o jeden punkt mniej.
 4. Wszyscy zawodnicy, którzy zajmą miejsca powyżej 300 otrzymują za ukończenie danego biegu 1 punkt.
 5. Biegacze, którzy chcą wziąć udział w Triadzie winni dokonać zgłoszenia uczestnictwa w każdym biegu wskazanym w pkt.1 oraz uiścić wymagane regulaminami opłaty startowe. Wysokość opłat startowych za poszczególne biegi zawierają regulaminy każdego biegu. Nie ma dodatkowych kosztów uczestnictwa w Triadzie.
 6. Zgłoszenia do poszczególnych biegów prowadzone będą na stronach poszczególnych zawodów.
 7. W klasyfikacji końcowej Przełajowej Triady Biegowej sklasyfikowany zostanie każdy uczestnik wszystkich trzech biegów wliczających się do Triady, który ukończy zawody w wyznaczonym przez organizatora danego biegu limicie.
 8. W przypadku gdy w końcowej klasyfikacji dwóch lub więcej zawodników uzyska taką samą liczbę punktów, kryterium rozstrzygającym będzie miejsce zajęte w dłuższym biegu - w pierwszej kolejności RUT, Łomot, Górska zaDyszka.

VI. Bieg wirtualny.

 1. W klasyfikacji końcowej Przełajowej Triady Biegowej sklasyfikowany może zostać każdy uczestnik który pobiegnie "bieg wirtualny" zamiast jednego /tylko jednego/ z biegów głównych na trasie i dystansie danego/wybranego biegu którego nie pobiegł na zawodach.
 2. Klasyfikacja biegów wirtualnych Przełajowej Triady Biegowej prowadzona będzie od dnia 16 maja do dnia 10 grudnia 2023 roku.
 3. Bieg wirtualny odbywa się dokładnie na trasie i dystansie wybranych zawodów tj. Gorzewo - RUT, Łąck - zaDYSZKA, Grabina - ŁOMOT.
 4. Zawodnik samodzielnie wybiera termin startu na konkretnym dystansie.
 5. Fundacja Rykowisko udostępnia jedynie track konkretnych dystansów. Track do pobrania na stronie www.ryko.run 
 6. Wszystkie wybrane biegi wirtualne punktowane są w ten sam sposób.
 7. Punkty za ukończenie danego biegu przydzielane są w zależności od zajętego miejsca biorąc pod uwagę klasyfikację wybranych zawodów. W przypadku każdego z biegów pierwszy zawodnik na mecie otrzymuje 300 punktów, drugi 299, trzeci 298, a każdy kolejny o jeden punkt mniej.
 8. Wszyscy zawodnicy, którzy zajmą miejsca powyżej 300 otrzymują za ukończenie danego biegu 1 punkt.
 9. Biegacze, którzy chcą wziąć udział w biegu wirtualnym winni dokonać zgłoszenia uczestnictwa poprzez zgłoszenie na Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. tytułem: Bieg Wirtualny - .... (nazwa wybranych zawodów)
 10. W klasyfikacji końcowej Przełajowej Triady Biegowej zostaną naliczone punkty zgodnie z osiągniętym wynikiem na danych zawodach na podstawie uzyskanego czasu porównując czasy innych zawodników.
 11. Pozycja uzyskana dzięki biegowi wirtualnemu nie zmienia klasyfikacji głównej /na jednym miejscu może być dwóch zawodników/ zawodnicy poniżej pozostają na tych samych miejscach.
 12. Wszyscy zawodnicy którzy opłacili zawody a nie wystartowali w danym biegu mają możliwość startu w zawodach wirtualnych 'gratis'
 13. Zawodnicy którzy nie opłacili danych zawodów a chcieliby zaliczyć dany dystans wnoszą opłatę startową w wysokości 35,00zł bezpośrednio na konto Fundacji Rykowisko, tytułem Bieg Wirtualny - ... /nazwa zawodów/
 14. Każdy zawodnik który ukończy bieg wirtualny otrzyma medal pamiątkowy przypisany do wybranych zawodów.

Zasady:

 • Każdy z uczestników ma do pokonania wybrany dystans tj.: RUT (Łoszak, Szybkie Badyle, Rącza Łania, Rogacz), górska zaDYSZKA lub sprawmy sobie ŁOMOT.
 • Dystans należy pokonać biegnąc jednorazowo.
 • Pomiar czasu i dystansu prowadzony będzie poprzez dowolną aplikację, rejestrator GPS na telefon z systemem android lub IOS, zegarek z GPS, przesłany 
 • Weryfikacja przebiegniętego dystansu będzie dokonana poprzez przesłanie na Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. śladu biegu w formie zapisu GPX lub TCX.
 • Zawodników nie obowiązuje limit czasu.
 • Nie dopuszcza się robienia przerw w rejestracji czasu podczas pokonywania trasy zawodów. Przerwy w czasie zarejestrowane programami będą podczas wczytywania do wyników automatycznie anulowane a za czas biegu przyjmowany będzie czas pomiędzy fizycznym czasem pierwszego i ostatniego odczytu.
 • Organizator będzie sukcesywnie weryfikował i aktualizował wyniki i publikował je na stronie www.ryko.run

VII. Wyniki.

 1. Aktualne wyniki Triady będą dostępne na stronie ryko.run oraz na portalach społecznościowych Fundacji.
 2. Wyniki będą każdorazowo aktualizowane w ciągu 14 dni od zakończenia biegu wliczanego do Przełajowej Triady Biegowej.

VIII. Nagrody.

 1. Zawodnik, który ukończy bieg wchodzący w skład Triady, na mecie każdej z imprez otrzyma medal. Medale za ukończenie wszystkich trzech imprez, po połączeniu w całość stanowić będą trofeum Przełajowej Triady Biegowej.
 2. Organizator przewiduje osobną klasyfikację osób uczestniczących w Przełajowej Triadzie Biegowej 2023 oraz nagrody dla osób zajmujących miejsca I – III osobno K i M.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia dodatkowych klasyfikacji w zależności od warunków imprezy.
 4. Nagrodzone osoby otrzymają pamiątkowy puchar oraz w miarę pozyskiwania sponsorów nagrody rzeczowe. Pozostałe osoby, które ukończą Triadę otrzymają pamiątkowy dyplom.
 5. Zakończenie cyklu, wręczenie nagród Przełajowej Triady Biegowej i dekoracja finisherów odbędzie się w miarę możliwości organizatora 10 grudnia 2023. O dokładnej dacie i formie wręczenia nagrody organizator poinformuje uczestników w oddzielnym komunikacie.

IX. Ochrona wizerunku i dane osobowe.

Warunkiem uczestnictwa w Przełajowej Triadzie Biegowej jest również wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika podanych w formularzu zgłoszeniowym na dany bieg, przez administratora danych osobowych w rozumieniu art. 7 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 883 ze zm.), którym jest organizator, dla celów organizacji imprezy sportowej. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu i poprawiania treści danych osobowych oraz odwołania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne i niezbędne do uczestnictwa w imprezie sportowej.

X. Postanowienia końcowe.

 1. Organizator zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w regulaminie, o których zobowiązuje się poinformować na własnych stronach internetowych.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania triady lub jej przerwania bez podania przyczyny.
 3. W kwestiach nieustalonych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.
 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji.

Łąck, 12 grudzień 2023r.