Biuro zawodów.

- Biuro zawodów będzie mieściło się na terenie Stanicy Harcerskiej w Gorzewie gmina Gostynin. 
- Biuro zawodów będzie czynne:

31go maja 2019 roku, godz. 16:00 – 21:00, na terenie Stanicy Harcerskiej w Gorzewie,
1go czerwca 2019 roku, godz. 3:30, na terenie Stanicy Harcerskiej w Gorzewie.

- Pakiet startowy odebrać można wyłącznie w biurze zawodów w godzinach wskazanych w programie imprezy.
- Można upoważnić inną osobę do odbioru pakietu startowego, ale zostanie on wydany bez chipa. Po chip zawodnik musi zgłosić się osobiście z dokumentem potwierdzającym tożsamość nawet bezpośrednio przed startem.
- Pakiety, które nie zostaną odebrane w godzinach pracy Biura Zawodów, nie będą wydawane w innym terminie oraz nie będą rozsyłane w późniejszym czasie.

PAMIĘTAJCIE !!!
w biurze zawodów bedzie trwała
CHARYTATYWNA ZBIÓRKA KOSZULEK 
liczymy mocno na Was.